Friday, 09/12/2022 - 12:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học cơ sở Lộc Ninh

BÀI TẬP KHỐI 8 LẦN 4

                                   Ôn tập kiểm tra ngữ văn 8 (lẩn 4)

 

I./Phần Tiếng Việt

 1.Chủ đề: Cách trình bày nội dung đoạn văn trong văn bản:

 Viết một đoạn văn (6-8 câu), trình bày theo kiểu quy nạp, nêu quan niệm của em về tình bạn.

 2.Chủ đề: Câu ghép:

Viết đoạn văn khoảng 4-5 câu nêu cảm nhận của em về cuộc đời của lão Hạc, trong đó có dùng câu ghép.

 II./Phần tạo lập văn bản: ( h/s làm cả 2 đề )

 1./Chủ đề: Văn nghị luận

Cho đề bài: "Trang phục và văn hóa"

Một số bạn đang đua đòi theo những lối ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, truyền thống văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh của gia đình. Em hãy viết một bài văn nghị luận để thuyết phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc cho đúng đắn hơn.

 2./Chủ đề: Văn thuyết minh.:

    Hãy giới thiệu trường của em.

 

                                                       Hết

 

CÂU HỎI ÔN Môn: Ngữ Văn 8 ( Gấm)Lần 4

 A. Phần I : Văn bản

Câu 1. (4.0 điểm)

Trong bài thơ " Nhớ rừng " của Thế Lữ vừa có nhạc lại vừa có họa. Hãy tìm một số dẫn chứng tiêu biểu cho chất nhạc cà chất họa trong bài thơ để làm rõ nhận xét trên?

Câu 2. (3.0 điểm) Trong bài thơ " Nhớ rừng " của Thế Lữ , tác giả sử dụng rất thành công nghệ thuật điệp ngữ kết hợp với câu hỏi tu từ . Hãy chọn phân tích một số dẫn chứng để làm nổi bật tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Câu 3. (3.0 điểm) Trong bài thơ " Nhớ rừng " của Thế Lữ . Hãy phân tích một số dẫn chứng để chứng minh rằng bài thơ có rất nhiều hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc?

Câu 4. (2.0 điểm) Hãy chỉ rõ giá trị của yếu tố miêu tả được sử dụng trong bài thơ " Quê hương " của Tế Hanh?

Câu 5. (3.0 điểm) Hãy  phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình  ảnh  gợi cảm đặc sắc trong bài thơ " Quê hương " của Tế Hanh?

Câu 6. (2.0 điểm) Tình cảm của tác giả được thể hiện NTN trong bài thơ " Quê hương ". Từ đó bồi đắp cho em tình cảm gì?

Câu 7. (3.0 điểm) Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ: Nhớ rừng; Quê hương; Khi con tu hú ?

Câu 8. (3.0 điểm)  Bức tranh mùa hè được miêu tả NTN trong 6 câu thơ đầu bài thơ "Khi con tu hú" ?

Câu 9. (2.0 điểm)  Phân tích tâm trạng người tù được thể hiện NTN trong 4 câu thơ cuối bài thơ "Khi con tu hú" ?

Câu 10. (2.0 điểm)   Ý nghĩa âm thanh đầu  cuối bài thơ "Khi con tu hú" ?

 B. Phần II : Tiếng Việt

 

Bài tập 1:Đặt hoặc tìm 10 câu nghi vấn có các hình thức khác nhau?

Bài tập 2: Các câu sau đây có phải là câu nghi vấn không ? vì sao?

a/ Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

             Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.   ( ca dao)

b/ Nhớ ai dãi nắng dầm sương

                Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.    ( ca dao)

c/ Ngưởi nào chăm chỉ học tập người ấy sẽ tiến bộ.

  d/ Sao không để chuồng nuôi lợn khác!      ( Tô Hoài)

    Bài tập 3:Viết 10 câu trần thuật, sau đó sử dụng các hình thức nghi vấn để biến đổi thành những câu nghi vấn?

Bài tập 4: Các câu nghi vấn sau đây biểu thị những mục đích gì?

a. Bác ngồi đợi cháu một lúc có được không?

b. Cậu có đi chơi biển với bọn mình không?

c.Cậu mà mách bố thì có chết tớ không ?

d. Sao mà các cậu ồn thế?

e. Bài văn này xem ra khó quá cậu nhỉ?

Bài tập 5:Xét các trường hợp sau đây rồi trả lời câu hỏi

a. Hôm qua cậu về quê thăm bà ngoại phải không?

- Đâu có?

b. Bạn cất giùm mình quyển vở bài tập Toán rồi à?

- Đâu?

c. Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!

Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời.   ( Tố Hữu)

d. Nam ơi! Bạn có thể trao cho mình quyển sách được không?

- Trong các trường hợp trên câu nào là câu nghi vấn?

- Cho biết chức năng cụ thể của mỗi câu nghi vấn vưa tìm? 

C. Phần III : Tập làm văn

Giới thiệu một trong các món ăn ngày Tết như: Bánh chưng , bánh téc; thịt kho tàu,..

Giới thiệu một trong các trò chơi dân gian.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

HÓA HỌC 8 : ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Câu 1: Phân biệt oxit axit và oxit bazơ và đọc tên:

 MgO, Al2O3, CaO, SO2, SO3 , CuO, K2O, ZnO, Fe2O3, SO2, P2O5

Câu 2: hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

1/   Fe     +       O2   --->                                              6/         H2O        --->

2/   Al     +       O2   --->                                   7/         CaCO3    --->

3/   S       +       O2   --->                                   8/         KClO3    --->

4/   P       +       O2   --->                                   9/         KMnO4   --->

5/   CH4   +      O2   --->                                   10/       HgO       --->

 

Câu 3: Đốt cháy 6,2g P trong bình chứa 7,84 lít O2 (ở đktc).

a/ P hay O2 dư , khối lượng dư là bao nhiêu?

b/ Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Câu 4: Đốt cháy 7,75g P trong bình chứa 5,6 lít không khí (ở đktc)

a/ P hay O2 dư , khối lượng dư là bao nhiêu?

b/ Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Câu 5: Đốt cháy 36kg than đá có chứa 0,5% tạp chất S, 1,5% tạp chất không cháy. Tính thể tích CO2, SO2 thu được ở đktc

 

Câu 6: Đốt cháy 1kg than đá có chứa 4% tạp chất S, 96% C. Tính thể tích O2 cần dùng ở đktc.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 5,6lit metan trong không khí .

a/ Viết PTHH

b/ Tính thể tích khí CO2 thu đươc.

c/ Tính thể tích không khí ( biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí) các khí đo ở đktc.

 

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm có CO và H2 cần dùng 6,72 lít O2. Khí sinh ra có 4,48 lít khí CO2. Hãy tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

 

Câu 9 : Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp khí gồm có CH4 và H2 trong khí O2. Thì thu được 2,24 lít khí ở đktc. Hãy tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

 

Câu 10: Đốt cháy bột Al và Mg cần 3,36lít khí O2 ở đktc. Biết khối lượng của Al là 2,7g.

Hãy tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 

LINK HỌC TIẾNG ANH 8

CÁC EM CLICK VÀO LINK BÊN DƯỚI

https://drive.google.com/file/d/1T5KCNZm_Y7cQ9XVVX46B455cKTbl1qFZ/view?usp=sharing

Test 4                                               

II. Exercises

I. . Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

1.  A. pancake          B. stadium            C. tasty                D. change

2.  A. grocery           B. money              C. month              D. comfort

3.  A. effect               B. delicious          C. president                   D. selection

4.  A. just                           B. summer            C. much                D. humid

5.  A. started             B. helped              C. watched           D. decided

II. Choose the best answer to complete these sentences  

1. I ______ a letter from my old friend last week. (sent / gave / received / took)

2. We must be there ______ 7.30 and 10.30. (at / before / between / after)

3. I find Peter is not communicative. He’s rather ______ in public. (kind / reserved /sociable / humorous)

4. She has ______ over 30 pages since yesterday. (written / wrote / write / writing)

5. You have a bad toothache. You ................. go to see the dentist.    ( must/ have to/ can/ ought to)

6. My farther used ______ us to the park three years ago. (took / taking / to take / take)

8. Can you fill ______ this form for me? (out / on / at / to)

9. “Would you ______ to go to the movies with me?” “I’d love to” (like / want / love /         mind)

10. We need to finish our job _____ 4.30 pm and 5.30 pm. (before/ between/ after/ at)

11. When I was a child, I ______ follow my mum to the market. (used to / liked / hated / loved)

12. His parents are always proud ______ him. (about / of / on / with)

13. ______ have you lived in this town? – For nearly 20 years. (When / Where / How far /How long)

14. The new shopping mall is quite ______ the present shopping area. (different from/ the same/ like to/ similar)

15. They have studied ______ six o’clock. (for / at / since / to)

16. “____________?” – “It’s 20.000 dong” (How much is this parcel cost / How much does this parcel take / How much does this parcel / How much does this parcel cost)

    17. This person is short and thin. She has…………….. hair.  (a long black/ black long/ black short/long black)

18. They have studied ______ three hours. (for / at / since / to)

19. He does morning exercises regularly in order to ______ his health. (have / improve / get / take)

20. Don’t let your child ______ with matches. (playing / to play / plays / play)

21. They ______ from Canada to America to find work. (started / demonstrated / delivered / migrated)

22. Last night I watched the movie Romeo and Juliet. At last they killed ______. (together/ each other/ themselves / one another)

23. My mother is ______ tired ______ cook tonight. (enough – to / too – to / so – that / very – to)

24. He went to school late because he was stuck in the ______ this morning.(rush-hour / traffic-light / traffic-jam / cross-road)

25. Airmail is ______ expensive than surface mail. (the most / most / much / more)

27. Ho Chi Minh Communist Youth Union is an ………….for Vietnamese teenagers.   (organizational/                          organizationally/ organization/ organizatic)

28. John came ______ an old school friend in the street this morning. (with / along / across / off)

29. She asked her children ______ (to stop playing / stop to play / stop playing / stopping to play)

30. He is not ______ ride a motorbike. (enough old to / enough old for / old enough to / old enough for)

31. I don’t talk much in public. I am rather (kind / sociable / reserved / humorous)

32. The  children go to school .................. .        ( myself/ himself/ herself/  themselves)

33. You must look in the (advertisement / recreation / diversion / participation) section of the newspaper to find out what films are showing.

    34. The moon ................... around the earth       (went/ goes/ go/ going)

35. (Would / Could / Do / Will) you like to go to the movies? – I’d love to.

36. Don’t go ................ , it is too cold.     (inside/ outside/ downstairs/ upstairs)

37. They have waited for her (for / since / at / from) 6 o’clock.

38. This neighborhood is (different / the same / as / like) from that one.

39. What does she look like? (She look beautiful / She is beautiful / She looks like beautiful)

40. The calendar is (on / under / behind / in) the clock.

41. Minh and I didn’t enjoy (myself / ourselves / himself / themselves) at the party.

42. When my father was young, he used to (singing / sang / sings / sing) very well.

44. You should work (hardly / hard / good / badly) in order to pass the exams.

45. It is too dark (to take / take / taking / took) photographs here.

46. Jim is not old enough (read / reading / to read) this book.

47. Could you do me a favor? (What can I do for you / Thanks a lot / It’s very kind of you / No, thank you. I’m fine)

48. I (haven’t met / don’t meet / didn’t meet / won’t) since 2008.

49. The doctor said he (should go/ to go /going/ goes) to bed earlier.

50. They got married and lived (happy / happily / happiness)

III. Writing . Rewrite these sentences.

1. “Could you help me with my English speaking, Ba?”

Minh told                                                                                         

2. “You shouldn’t make noise in class, Trung”

The teacher said__________________________________________________________________

3. “Can you wait for me here, Jerry?”

Tom told ________________________________________________________________________         

4. “Could you buy me an English exercise book, Ha?”

Nam asked ______________________________________________________________________

5. “ Get up early to learn your lesson, Toan”

Toan’s father told him _____________________________________________________________

6. “ You should improve your English pronunciation, Nga”

Nga’s teacher said ________________________________________________________________

7. “ You should stay in bed for a few days, Mr. Hoang”

The doctor said __________________________________________________________________

   8. Hung is strong. He can carry that heavy box.

      Hung is                                                                                                                   

   9. The fire isn’t very hot. It won’t boil the kettle.

      The fire ________________________________________________________________________

   10. The weather wasn’t warm. We couldn’t go swimming.

      The weather ____________________________________________________________________

   11. Jane is a skillful swimmer.

      Jane  ___                                                                                                                

   12. Lan learns English very well.

      Lan is __________________________________________________________________________  

   13. Loan is a good swimmer.

      Loan ___________________________________________________________________________

   14. Hung run very fast.

      Hung is _________________________________________________________________________  

   15. Plays are not as interesting as films.

      Films are                                                                                     ______

   16. English isn’t as difficult as French.

      French is  _______________________________________________________________________

   17. Jill is more intelligent than Bill.

      Bill isn’t ________________________________________________________________________

18. I’m lucky . I have a friend like you.

 I’m lucky enough_________________________________________________________________

    19. My father often smoked 20 cigarettes a day, but now he doesn’t smoke any more.  

      My father used___________________________________________________________________

20.. Tom is very strong. He can lift that heavy table.

 Tom is strong_______________________________________________________________

    21. Nam’s father drank a lot of wine ten years ago but now he doesn’t .

      Nam ‘s father used to__________________________________________________

 

    ANH VĂN ĐỀ ÁN

A.VOCABULARY AND GRAMMAR:

I. Phonetics: Find the word which has a diferent sound in the part underlined.   

A.pictues    B. watches     C.buses    D.brushes

A.camel     B. buffalo     C.cattle    D.paddy

II. Choose the best option (A, B, C or D) to complete these sentences

1.The ____ people in the village are very friendly.

A. enthnic minority     B. majorities   C. ethnic minority   D. ethinic culture

2. The opposite of “simple” is ____

A. traditional    Bdeveloped    C. insignificant   D. complicated

3. My father hates ____ everyday.

A. cooking     B. to cook     C. cooked    D. cooks

4. ____ ethnic group has a larger population, the Tay or the Ede?

A. Who    B. Which   C. What   D. Why

5. Horses are still the only means of ____ in village.

A. transport     B. transports    C. transported    D.transporting

6. A ____ is a traditional circular tent for the nomads

A. country house      B ger       C. village        D. city house

7. When people are not in huryy, they move _____

A. fast   B. fastly    C. slowly    D. slow

8. Which one is ____ Red River or Mekong River?

A. longer    B. the longer   C. long    D. the longest

B. READING

1.  Complete the passage using the words in the table:

Volunteer  -   retiring   -   feel   -   exericise   -   useful  -   vastness   -  find

  After ______, my uncle – lover of the sea – took up a strange leisure activity, he spends most mornings at the beach, looking for things that the sea sends ashore. He says: “It’s muiti-benefical leisure activity. I can get some ______, banding, picking up and walking. I can brdathe the fresh air and enjoys the _______ and quietness of the sea. Sometimes I watch the children playing beach games and I _____ years younger. At the same time, I cam also clean the beach. It’s ______ work, isn’t it? Many of the things I pick from the beach are still ___. Know of any leisure activity that pays? Mine does! I clean the willl seel them at the market.”

2.  Read the passage again and aswer the questions

 1. Which part of the day does he go to the beach, the morning or the afternoon? à______________________________________________________________

 2. What kinds of volunteer work does he do?

 à_____________________________________________________________

 3. What does he do with the things he finds on the beach?

à______________________________________________________________                                     

C. WRITING:

I. Rearrange the words given to make complete sentences:

1. heavily/ on the/ depend/ more/ weather/ than/ people/ farmers/ in many others jobs

________________________________________________________________

2. fancy/ in/ Sunday/ Do/ the park/ you/ skateboadring/ this/ ?

________________________________________________________________

II. Rewrite these sentence as directed.

1.Phong is a quicker walker than his friends

à Phong _________________________________________________________

2. The Lunar New Year is the most important festival in Viet Nam

à _______________________________________________________________

3. There are hundreds of festivals in Viet Nam through the year.

à _______________________________________________________________

4. In the countryside, children play more freely than in the city.

à In the city, children _______________________________________________

D. LISTENING:

I. Listen to the passage write True (T) or false (F)

1. Baisically you can’t hang out indoors

 

2. It’s more comfortable than going to a cinema

 

3. All these activities are good for your physical health.

 

4. If you like sometimes more oraganised, go to cultural centres, libraries, and museum

 

II. Listen and fill in the blanks:

According to a recent ______ by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside. In fact the ___________ of England today shows the wealth of landdowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.

English village ________ are often small and close. They are warm usually welcoming. Maggie, who lives in North Yorkshire, says: ‘Village life is wonderful and safe for the kids. There is a great sense of community here. It is more ________ and you can’t tell who has money and who doesn’t’. People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 8 LẦN 4

 

Bài tập

Câu 1 . Khi xe đột ngột thắng gấp, hành khách trên xe ngã về phía nào? Vì sao?

Câu 2 .Tại sao khi lên cao nhanh quá, như ngồi trong máy bay, người ta thấy ù tai?
 

Câu 3. Tại sao vỏ bánh xe có rãnh?

Câu 4. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m.

Câu 5. Một chiếc tàu bị thủng một lỗ nhỏ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu  để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m2.

 

Câu 6. Một tàu ngầm di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.106N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106N/m2

Câu 7. Một bình thông nhau chứa nước biển. người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng.Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10 300N/m3 và của xăng là 7000N/m3.

Câu 8. Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

Câu 22. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Tính vận tốc của xe.

Câu 9. Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.

Câu 10. Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ôtô mà em biết. Tính công của một trong các động cơ ôtô đó khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ.

 

 

(Các em làm vào giấy kiểm tra, hôm sau ra nộp lại chấm nhé! Chúc các em học tốt! J )

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 16
Tháng 12 : 168
Năm 2022 : 1.153.611