Friday, 04/12/2020 - 14:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học cơ sở Lộc Ninh

BÀI TẬP KHỐI 8 LẦN 3

BÀI TẬP KHỐI 8 LẦN 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG 3 LỚP 8

Đề 1

Câu 1 (6,0điểm): Giải các phương trình sau:

 1. 5x – 2 = 0
 2. (4x – 10)(20 + 5x) = 0
 3. (x + 2)(3 – 4x) = x2 + 4x + 4

Câu 2 (3,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 3 (1,0 điểm) Gi¶i ph­¬ng tr×nh sau:

(2x + 1)(x + 1)2(2x + 3) = 0

 

 

ĐỀ SỐ 2

Bài 1: Giải các phương trình sau:

 1. 7 – (2x + 4) = - (x + 4) (0,5đ) b) ​ (0,5đ)

c) ​ (1đ) d) x2 – 4x + 4 = 9 (1đ)

e) ​ (1,5đ)

Bài 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình .

Một ng­ười đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu ng­ười ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của ng­ười đó.

 

ĐỀ SỐ 3

Bài 1:

a)Hãy định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?Phương trình : 7x – 2015 = 2016 + 7x có phải là phương trình bậc nhất một ẩn không ?

b)Tìm các giá trị của m sao cho phương trình :12 – 2(1- x)2 = 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = -2

c)Định nghĩa hai phương trình tương đương ? Hai phương trình x =0 và x.(x-1) =0 có tương đương không? Vì sao?

Bài 2: Giải các phương trình sau:

 1. 7 – (2x + 4) = - (x + 4) b) ​ c)

d) x2 – 4x + 4 = 9 e)

Bài 3: Hai thö vieän coù caû thaûy 20000 cuoán saùch .Neáu chuyeån töø thö vieän thöù nhaát sang thö vieän thöù hai 2000 cuoán saùch thì soá saùch cuûa hai thö vieän baèng nhau .Tính soá saùch luùc ñaàu ôû moãi thö vieän .

NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8  (lần 3)

.Bài tập 1: Xác định câu nghi vấn? Chỉ ra dấu hiệu nhận biết các câu nghi vấn đó
a . Mỗi chiếc lá rụng là một cái biểu hiện cho cảnh biệt li . Vậy thì sự biệt li không chỉ co một nghĩa buồn rầu khổ sở. Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi ?
b . Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng:
- Đê vỡ rồi !... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không? ... Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chậy xồng xộc vào đây như vậy ? Không còn phép tắc gì nữa?
(Phạm Duy Tốn)
c. Vua sai lính điệu em bé vào phán hỏi :
- Thằng bé kia , mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?
( Em Bé Thông Minh )
d. Một hôm cô tôi gọi tôi đén bên cười hỏi :
- Hồng ! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?
Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi:
- Sao cô biết mợ con có con?
(Nguyên Hồng)

Bái tập 2: Nêu chức năng câu nghi vấn trong những câu sau?

 1. Bác ăn cơm rồi à?
 2. Bạn viết bài này chăng?
 3.  “Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!”

(Ngô Tất Tố)

 1. “Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất…”

(Ngô Tất Tố)

 1.  “Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây. Vợ lão chết rồi. Con lão đi bằn bặt. Già rồi mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn?”

(Nam Cao)

 1.  “Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế? Mãi không về! Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa! Mẹ xa con, mẹ có biết không?”

(Nguyên Hồng)

Bài tập 3: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...

 1. Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
 2. Nêu nội dung của khổ thơ trên?
 3. Nêu nội dung nghệ thuật văn bản?

Bài tập 4: Thuyết minh về cách làm con diều giấy

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 8

TRONG THỜI GIAN NGHỈ TRÁNH DỊCH CORONA lần 3

 

 

Phần I: Lý thuyết

Câu 1: Viết công thức tính công cơ học? Nêu tên, đơn vị của các đại lượng có trong công thức.

Câu 2: Nội dung định luật về công.

Câu 3: Viết công thức tính công suất? Nêu tên, đơn vị của các đại lượng có trong công thức.

Phần II: Bài tập

Câu 1: Một vật khối lượng 8kg rơi từ độ cao 3m xuống đất. Lực nào đã thực hiện công? Tính công thực hiện trong trường hợp này.

Câu 2: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực 8400N. Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được quãng đường 12km.

Câu 3: Động cơ của một ô tô thực hiện lực khéo không đổi là 4200N. Trong 45 giây, ô tô đi được quãng đường 810m, coi chuyển động của ô tô là đều. Tính vận tốc của ô tô và công của lực kéo.

Câu 4: Một ô tô có công suất 75kW.

a) Tính công do ô tô thực hiện trong 1,5 giờ.

b) Biết xe chuyển động đều với vận tốc 10m/s. Hãy tính độ lớn của lực kéo của động cơ.

Câu 5: Một người kéo 1 vật từ dưới giếng sâu 14m lên đều trong 40 giây. Người ấy phải dùng 1 lực là 160N. Tính công và công suất của người kéo.

Câu 6: Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ tạo ra một lực phát động 12000N, sau 150 giây máy bay đạt được độ cao 650m. Tính công suất của động cơ máy bay.

 

 

(Các em làm vào giấy kiểm tra, hôm sau ra nộp lại cô chấm nhé! Chúc các em học tốt! J )

Ôn tập hóa 8

 

 

I.TRẮC NGHIỆM(4,0điểm)

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D trước phương án chọn đúng .

1. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau

A. Nặng hơn không khí B Tan nhiều trong nước

C. Ít tan trong nước D. Khó hóa lỏng

2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng, không khí là

A. Một hợp chất B. Một hỗn hợp C. Một đơn chất D. Một chất.

3. Phương trình hóa học có xảy ra sự oxi hóa

 1. S + O2 -> SO2 C. Na2O + H2O -> 2NaOH

B. CaCO3 ->CaO + CO2 D. Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2NaCl

4. Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit

A. CuO, CaCO3, SO3 B. FeO; KCl, P2O5

C. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 , HNO3 D. CO2 ; SO2; MgO

5. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là

 1. KClO3 và KMnO4 . B. KMnO4 và H2O.

C. KClO3 và CaCO3 D. KMnO4 và không khí.

6. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp?

 1. CuO + H2 ->Cu + H2O B. CO2 + Ca(OH)2 ->CaCO3 + H2O.

C. 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 D. CaO + H2O -> Ca(OH)2

7. Phản ứng phân hủy là

A. 2KClO3 -> 2KCl + 3O2 B. CaO + H2O -> Ca(OH)2

 1. C. Fe + 3Cl -> 2FeCl3 D. C + 2MgO -> 2Mg + CO2

8. Sự cháy là

A. Sự oxy hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

B. Sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

C. Sự oxy hóa nhưng không phát sáng

D. Sự oxy hóa nhưng không tỏa nhiệt.

9.Trong Các câu sau câu nào chỉ gồm toàn các hợp chất oxit bazo?

A.CaO ; H2O; ZnO ; B. CO2 ;CuO; N2O5

C . HgO; Na2O;CuO; D. PbO; Na2O;SO2

10. Trong các câu sau câu nào chỉ gồm toàn các hợp chất oxit axit?

A. SO2; P2O;CO2 B. SO2; P2O;FeO

C. CuO; SO3;NO D. CaO; NO2; Na2O

11. Trong phòng thí nghiệm, khi đốt cháy sắt ở nhiệt độ cao thu đươc 2,32g oxit sắt từ (Fe3O4). Khối lượng oxi cần dùng là:

A. 0,32g B. 0,96g C. 0,64g D. 0,74g

12. Chất khí chiếm chủ yếu trong thành phần của không khí là:

A. N2 ; O2 B. CO2 ; O2 C. SO2 ; CO D. O2 ; Ne

II.TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Đọc tên các oxit sau:

a) Al2O3 ........................................c) SO3 ........................................

b) P2O5 ........................................ d) Fe2O3 ........................................

e) CO ........................................ f). N2O5 .....................................

Câu 2: (2,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau :

a) P + O2 ---> P2O5

 1. KClO3 ---> KCl + O2.
 2. Al + Cl2 ---> AlCl3
 3. C2H4 + O2 ---> CO2 + H2O
 4. Fe + O2 ---> Fe3O4

Câu 3: (3,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g sắt trong bình chứa khí O2.

a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã sử dụng ở phản ứng trên.

(Cho Fe = 56; K = 39; O = 16; Cl = 35,5).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

Ôn tập hóa 8

 

 

I.TRẮC NGHIỆM(4,0điểm)

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D trước phương án chọn đúng .

1. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau

A. Nặng hơn không khí B Tan nhiều trong nước

C. Ít tan trong nước D. Khó hóa lỏng

2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng, không khí là

A. Một hợp chất B. Một hỗn hợp C. Một đơn chất D. Một chất.

3. Phương trình hóa học có xảy ra sự oxi hóa

 1. S + O2 -> SO2 C. Na2O + H2O -> 2NaOH

B. CaCO3 ->CaO + CO2 D. Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2NaCl

4. Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit

A. CuO, CaCO3, SO3 B. FeO; KCl, P2O5

C. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 , HNO3 D. CO2 ; SO2; MgO

5. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là

 1. KClO3 và KMnO4 . B. KMnO4 và H2O.

C. KClO3 và CaCO3 D. KMnO4 và không khí.

6. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp?

 1. CuO + H2 ->Cu + H2O B. CO2 + Ca(OH)2 ->CaCO3 + H2O.

C. 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 D. CaO + H2O -> Ca(OH)2

7. Phản ứng phân hủy là

A. 2KClO3 -> 2KCl + 3O2 B. CaO + H2O -> Ca(OH)2

 1. C. Fe + 3Cl -> 2FeCl3 D. C + 2MgO -> 2Mg + CO2

8. Sự cháy là

A. Sự oxy hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

B. Sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

C. Sự oxy hóa nhưng không phát sáng

D. Sự oxy hóa nhưng không tỏa nhiệt.

9.Trong Các câu sau câu nào chỉ gồm toàn các hợp chất oxit bazo?

A.CaO ; H2O; ZnO ; B. CO2 ;CuO; N2O5

C . HgO; Na2O;CuO; D. PbO; Na2O;SO2

10. Trong các câu sau câu nào chỉ gồm toàn các hợp chất oxit axit?

A. SO2; P2O;CO2 B. SO2; P2O;FeO

C. CuO; SO3;NO D. CaO; NO2; Na2O

11. Trong phòng thí nghiệm, khi đốt cháy sắt ở nhiệt độ cao thu đươc 2,32g oxit sắt từ (Fe3O4). Khối lượng oxi cần dùng là:

A. 0,32g B. 0,96g C. 0,64g D. 0,74g

12. Chất khí chiếm chủ yếu trong thành phần của không khí là:

A. N2 ; O2 B. CO2 ; O2 C. SO2 ; CO D. O2 ; Ne

II.TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Đọc tên các oxit sau:

a) Al2O3 ........................................c) SO3 ........................................

b) P2O5 ........................................ d) Fe2O3 ........................................

e) CO ........................................ f). N2O5 .....................................

Câu 2: (2,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau :

a) P + O2 ---> P2O5

 1. KClO3 ---> KCl + O2.
 2. Al + Cl2 ---> AlCl3
 3. C2H4 + O2 ---> CO2 + H2O
 4. Fe + O2 ---> Fe3O4

Câu 3: (3,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g sắt trong bình chứa khí O2.

a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã sử dụng ở phản ứng trên.

(Cho Fe = 56; K = 39; O = 16; Cl = 35,5).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 1: Viết PTHH phản ứng cháy của các chất sau trong oxi: H2; Mg; Cu; S; Al; C và P.

Bài 2: Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau:

 1. khi có 6,4g khí oxi tham gia phản ứng
 2. khi đốt 6gam cacbon trong bình đựng 19,2 gam khí oxi

Bài 3: Khi đốt khí metan (CH); khí axetilen (C2H2), rượu etylic (C2H6O) đều cho sản phẩm là khí cacbonic và hơi nước. Hãy viết PTHH phản ứng cháy của các phản ứng trên

Bài 4: Tính lượng oxi cần dùng để đốt cháy hết:

a) 46,5 gam Photpho b) 67,5 gam nhôm c) 33,6 lít hiđro

Bài 5: Người ta đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 15 gam oxi. Sau phản ứng thu được 19,2 gam khí sunfurơ (SO2)

 1. Tính số gam lưu huỳnh đã cháy.
 2. Tính số gam oxi còn dư sau phản ứng cháy.

Bài 6: Hãy cho biết 3. 1024 phân tử oxi có thể tích là bao nhiêu lít?

Bài 7: Đốt cháy 6,2 gam photpho trong bình chứa 6,72 lít khí oxi (đktc) tạo thành điphotpho pentaoxit.

 1. Chất nào còn dư sau phản ứng, với khối lượng là bao nhiêu?
 2. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.

Bài 8: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

 1. Tính số gam sắt và thể tích oxi cần dùng để có thể điều chế được 2,32 gam oxit sắt từ
 2. ​Tính số gam kali pemanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên.

Bài 9: Đốt 5,6gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 9,6 gam khí oxi

 1. Viết PTHH các phản ứng xảy ra
 2. Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
 3. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
 4. Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi chất có trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng

Bài 10: Có 2 lọ thuỷ tinh, một lọ đựng khí oxi, một lọ đựng không khí. Hãy nêu cách phân biệt 2 lọ.

Bài 11: Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than chứa 95% cacbon. Các tạp chất còn lại không cháy.

Bài 12: Viết những PTHH biểu diễn sự oxi hóa:

 1. Đơn chất: Al, Zn, Fe, Cu, Na, C, S, P.
 2. Hợp chất: CO, CH4, C2H2, C2H6O

một nguyên tố hoá trị (II) chứa 20% oxi theo khối lượng. Xác định CTPT của oxit.

Bài 13: Người ta điều chế kẽm oxit bằng cách đốt kẽm trong oxi.

 1. Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để điều chế 40,5 gam kẽm oxit

Muốn có lượng oxi nói trên cần phân huỷ bao nhiêu gam Kali clorat (KClO3) Nung 21,7 gam thuỷ ngân oxit. Tính thể tích oxi (đktc) và khối lượng thuỷ ngân thu được

Bài 14: Tính thể tích oxi thu được:

 1. Khi phân huỷ 9,8 gam kali clorat trong PTN
 2. Khi điện phân 36 Kg H2O trong công nghiệp

Bài 15: Khi nung nóng kali pemanganat (KMnO4) tạo thành Kali manganat (K2MnO4), mangan đioxit và oxi.

 1. Hãy viết PTHH của phản ứng
 2. Tính khối lượng kali pemanganat cần lấy để điều chế được 33,6 lít khí oxi (đktc)

 

ÔN TẬP LỚP 8 LẦN 3 ( 18/3/2020)

 

I. Choose the best option to complete these following sentences

1. Don’t go…………….It’s too cold.

A. outside B. inside C. into D. away

2. Mr Ba is a……………..driver. He never causes accidents.

A.carefully B. careless C. careful D. carelessly

3. He told me ……….up early in the morning.

A. get B. to get C. got D. getting

4. Could you ……….me a favor, please?

A.make B.get C.call D.do

5. She asked her children ………………..playing that game.

A. to stop B. stop C. stopped D. stopping

6. My father likes ……………..in the morning.

A. work B. working C. worked D. works

7. He hates ………….. for someone else for long time

A. wait B. waited C. waiting D. waits

8. He will travel to England ………….. February this year.

A. in B. on C. at D. between

9. We’ve have been here ……….……..last week.
a. for b. since c. in d. on

10...................did he study this semester? - He did well.
a. Why b. Where c. How d. What

11. Miss Jackson asked me………………….…….you this dictionary.
a. to give b. give c. gave d. giving

12. She always gets excellent grades because she studies…………….…
a. quickly b. badly c. fast d. hard

13. How did you get to school yesterday? I ………….…to school by bus.
a. get b. to get c. got d. getting

14. “Would you …………….to go the movies with me?” ” I’d love to.”
a. like b. want c. love d. mind

15. We must be here …………………..8:30 and 9:15.
a. between b. on c. at d. before

16. She is going to see a movie……………………..
a. today b. now c. last week d. tonight

 

II. Read the passage below, choose the best word to fill in the blank or replace the underlined word and answer the questions below.

Lan is excited about the (1)__________activities. she is going to do. The Y & Y is (2)______ a plan to help the community. She will participate in its recycling programs. In this program, she will collect glass, used paper and empty cans. Then she will send them for(3)_________.

She hopes she can save natural resources and earn some money for her school Y &Y in these activities. She also thinks about (4)________ in either planting trees and flowers or helping the street children. It is really interesting, isn’t it?

a. Choose the best word to fill in the blank

1. A. interesting B. interest C. interesed D. interests

2. A. having B. have C. to have D. has

3. A. recycle B. recycling C. to recycle D. recycled

4. A. participating B. participate C. participated D. to participate

b. Answer the questions

1. Is Lan going to have interesting activities?

..................................................................................................................................

2. What will she do?

.................................................................................................................................

3. What will she send for recycling?

.................................................................................................................................

III. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1.A.wisdom B.village C.dictionary D.organization

2.A.occurred B.polluted C.added D. wanted

IV. Put the corect form of the verb in brackets.

1.Lan loves (eat)…………Chocolates very much.

2.When I was a child, I used to (like)……… . ice-cream, but I don’t like it now.

3.We don’t see you enough.You should (come)…………..and see us more often. 4.Hoa (visit)………………..to Ha Long Bay last summer.

V.Rewrite the following sentences as directed.

1.She said Peter should improve on his English.”. (use reported speech)

She said………………………………………………………………………

2. She said to me, “Turn off the light”.) (use reported speech)

She told me……………………………………………………

3. My hobbies are drawing, reading and swimming. (use Gerund)

→ I like………………………………………………………………………

4. He told me “Can you give Nam a book?” (use reported speech)

He told me …………………………………………………………

VI .Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

1.We turned off the lights. We didn’t want to waste electricity. (so as (not) to )

………………………………………………………………………………

2.I’ll write to Mai. I want to invite her to my birthday party. (Nối câu dùng “so as to”)

………………………………………………………………………………………

3.happy/I/that/am/passed/exam/I/the. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

……………………………………………………………………………………

 

 

 

------------- The end---------------

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 29
Tháng 12 : 43
Năm 2020 : 36.878